Innsatsen fra en samlet kommuneorganisasjon har skapt de gode resultatene for 2016, både i forhold til tjenesteproduksjonen og økonomi. Sjelden har visjonen «Molde – stikker seg ut» truffet bedre. Dette er noe å bygge videre på for årene som kommer.

Arne Sverre Dahl, rådmann