Organisasjonskart

Arne Sverre Dahl

Arne Sverre Dahl

Rådmann

Rådmannen er den øverste lederen for den kommunale administrasjonen. Rådmannen er bindelettet mellom administrasjonen og de politiske organer, og har rollen som den sentrale premissleverandør til politikerne samt har ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt.

Rådmannsfunksjonen utøves i Molde kommunes organisasjon gjennom rådmannsteamet, som i tillegg til rådmannen består av kommunalsjef drift og kommunalsjef plan og utvikling.

Rådmannstemaet

rådmann Arne Sverre Dahl
kommunalsjef drift Ann-Mari Abelvik (konstituert)
kommunalsjef plan og utvikling Eirik Heggemsnes

Strategisk ledergruppe

rådmann Arne Sverre Dahl
kommunalsjef drift Ann-Mari Abelvik (konstituert)
kommunalsjef plan og utvikling Eirik Heggemsnes
økonomisjef Kurt Magne Thrana
personal- og organisasjonssjef Mette Holand
kommunikasjonssjef Hilde Johansen

Rådmannen (avdelingen)

rådmannen
kommuneadvokaten
kommunikasjon


Kurt Magne Thrana

Kurt Magne Thrana

økonomisjef
Eirik Heggemsnes

Eirik Heggemsnes

kommunalsjef plan og utvikling
Ann-Mari Abelvik

Ann-Mari Abelvik

kommunalsjef drift
Mette Holand

Mette Holand

personal- og organisasjonssjef

Avdelingen består av fem seksjoner

 • budsjett, økonomi og controll
 • regnskap og finans
 • skatt
 • lønn
 • innkjøp

Avdelingen består av fem seksjoner

 • fagseksjon barnehage
 • fagseksjon skole
 • fagseksjon pleie og omsorg
 • arealplan og landbruk
 • utvikling

Avdelingen består av

 • kommunalsjef drift
 • kontor for tildeling og koordinering

Avdelingen består av fem seksjoner

 • personalutvikling og HMS
 • organisasjonsutvikling og digitalisering
 • politisk sekreteriat
 • dokument- og arkivtjenesten
 • førstelinjetjenesten
Vigdis Nordgård
rektor
Vigdis Nordgård
Kjell Petter Stene
rektor
Kjell Petter Stene
Margaret Sivertsen Mørk
rektor
Margaret Sivertsen Mørk
Marit Gunnarson
rektor
Marit Gunnarson
Cecilie Sandanger
rektor
Cecilie Sandanger
Elin Malmedal
rektor
Elin Malmedal
Rut Synnøve Vasdal
rektor
Rut Synnøve Vasdal
Rannveig Jenset
rektor
Rannveig Jenset
Kari Vingsand
rektor
Kari Vingsand
Sissel Nerland
rektor
Sissel Nerland
Frank Ove Sæther
rektor
Frank Ove Sæther
Inger Lise Eidhammer
rektor
Inger Lise Eidhammer
Borghild Drejer
rektor
Borghild Drejer

Skole

Erling Thoresen-Vestre
styrer
Erling Thoresen-Vestre
Bjarnhild Ulriksborg
styrer
Bjarnhild Ulriksborg
Gunvor Sæter
styrer
Gunvor Sæter
Liv Irene Vestvold
styrer
Liv Irene Vestvold
Inger Marie Dyrseth
styrer
Inger Marie Dyrseth
Ellen Lyngvær Hjelset
styrer
Ellen Lyngvær Hjelset
Agnes Mjåseth
styrer
Agnes Mjåseth

Barnehage

Yngve Brakstad Cappelen
enhetsleder
Yngve Brakstad Cappelen
Nadine Deidok
enhetsleder
Nadine Deidok
Morten Myking
enhetsleder
Morten Myking
Ann Sissel Misund Nedberg
enhetsleder
Ann Sissel Misund Nedberg

Familie- og sosialtjenester

Henning Fosse
helsesjef
Henning Fosse
Corinna Stene
distriktsleder
Corinna Stene
Siri Haukaas
distriktsleder
Siri Haukaas
Kristin Eidem
distriktsleder
Kristin Eidem
Hilde Oppigård
distriktsleder
Hilde Oppigård
Tanja Thalen
distriktsleder
Tanja Thalen
Bente Hegdal
enhetsleder
Bente Hegdal

Helse og omsorg

Alf Magne Smørholm
brannsjef
Alf Magne Smørholm
Aleksander Aasen Knudsen
enhetsleder
Aleksander Aasen Knudsen
Stine Breivik
enhetsleder
Stine Breivik

Teknisk

Janny Meese
kultursjef
Janny Meese
Ingvild Aas
rektor
Ingvild Aas

Kultur