Note 7

Til hovedoversikt balanseregnskapet - aksjer og andeler

(Beløp i 1 000 kroner)
Til hovedoversikt balanseregnskapet - aksjer og andeler
31.12.2018 Antall aksjer/andeler Eierandel
Istad AS - B-aksjer 44 095 34 018 34,02 %
Molde Lufthavnutvikling AS 7 241 707 38,03 %
Akerhallen AS 3 500 39 19,50 %
Molde Kino AS 3 000 1 304 100,00 %
Gotfred Lies plass 1 AS 1 938 224 350 100,00 %
Molde Kunnskapspark AS (1) 1 800 2 562 18,90 %
Langfjordforbindelsen AS 1 728 71 15,27 %
Møreaksen AS 580 5 525 7,46 %
Kystlab-Prebio AS 487 48 786 7,12 %
Samspleis AS 480 18 13,52 %
Astero AS 470 940 43,72 %
Molde Kulturbygg AS 334 330 33,00 %
AS Regionteatret i Møre og Romsdal 264 132 44,00 %
Romsdal Parkering AS 250 5 100,00 %
Bjørnsonhuset AS 225 225 37,50 %
Muritunet AS 200 200 1,40 %
Gotfred Lies plass 1 Omsorgsboliger AS 172 171 648 100,00 %
Halsafjordsambandet AS 105 100 4,95 %
Visit Nordmøre & Romsdal AS (2) 100 34 133 3,30 %
Kjerringsundet AS 100 100 3,12 %
Trafikkterminalen Molde AS 37 37 7,40 %
Sum aksjer 67 105
Andeler
Molde kommunale pensjonskasse -selskapskapital 99 000 - 100,00 %
Egenkapitaltilskudd KLP 11 952 - -
Møre og Romsdal revisjon IKS 336 - 12,10 %
Øvre veg 11 - innskudd 230 - -
GassROR IKS - innskuddskapital 200 - 16,66 %
Storgt 10-12-14 AS - leieboerinnskudd 86 - -
Molde Båthavnlag A/L 79 10 -
Stiftelsen Molde Ungdomsboliger - egenkapital 50 - -
Stiftelsen Bjørnsonfestivalen - innskudd 40 - -
Hjelset Skisenter 30 60 -
Møre og Romsdal Boligbyggelag A/L 27 274 -
Skaret Skisenter BA 20 15 -
Molde Barnehager BA 11 10 -
Biblioteksentralen AL - andeler 5 18 -
A/L Skarbakkene 2 3 -
Skaret Travbane 1 10 -
Sum andeler 112 070
Sum aksjer og andeler 179 175

Innskudd i Gjestestova AS med 68 000 kroner er avskrevet i regnskapet for 2018 på bakgrunn av at aktuelle eiendommer er solgt. Aksjer i Snarveien AS med 50 000 kroner er avskrevet i regnskapet for 2018 på bakrunn av at selskapet ble avviklet i 2017.

Interkommunale selskap

Molde kommune er deltaker i følgende interkommunale selskaper: RIR IKS, Krisesenteret for Molde og Omegn IKS, GassROR IKS, IKA Møre og Romsdal IKS, Molde og Romsdal Havn IKS og Møre og Romsdal revisjon IKS.

Det foreligger ingen opplysninger på nåværende tidspunkt som tilsier at Molde kommune vil måtte dekke forpliktelser i de interkommunale selskapene.

Kommunale selskap

Molde kommune er 100 pst. eier i fire aksjeselskap. Hovedtall for disse gjengis her:

(Beløp i 1 000 kroner)
Selskap Årsresultat Egenkapital Gjeld
Molde Kino AS* 956 7 205 15 480
Gotfred Lies plass 1 AS* -3 081 2 367 21 751
Gotfred Lies plass 1 Omsorgsboliger AS* -18 487 95
Romsdal Parkering AS* 32 -766 2 990
* Regnskap 2017