Organisasjonskart

Arne Sverre Dahl

Arne Sverre Dahl

rådmann

Rådmannen er den øverste lederen for den kommunale administrasjonen. Rådmannen er bindelettet mellom administrasjonen og de politiske organer, og har rollen som den sentrale premissleverandør til politikerne samt har ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt.

Rådmannsfunksjonen utøves i Molde kommunes organisasjon gjennom rådmannsteamet, som i tillegg til rådmannen består av kommunalsjef drift og kommunalsjef plan og utvikling.

Rådmannstemaet

rådmann Arne Sverre Dahl
kommunalsjef drift Ann-Mari Abelvik (konstituert)
kommunalsjef plan og utvikling Eirik Heggemsnes

Strategisk ledergruppe

rådmann Arne Sverre Dahl
kommunalsjef drift Ann-Mari Abelvik (konstituert)
kommunalsjef plan og utvikling Eirik Heggemsnes
økonomisjef Kurt Magne Thrana
personal- og organisasjonssjef Mette Holand
kommunikasjonssjef Hilde Johansen

Rådmannen (avdelingen)

rådmannen
kommuneadvokaten
kommunikasjon


Kurt Magne Thrana

Kurt Magne Thrana

økonomisjef
Eirik Heggemsnes

Eirik Heggemsnes

kommunalsjef plan og utvikling
Ann-Mari Abelvik

Ann-Mari Abelvik

kommunalsjef drift
Mette Holand

Mette Holand

personal- og organisasjonssjef

Avdelingen består av fem seksjoner

 • budsjett, økonomi og controll
 • regnskap og finans
 • skatt
 • lønn
 • innkjøp

Avdelingen består av fem seksjoner

 • fagseksjon barnehage
 • fagseksjon skole
 • fagseksjon pleie og omsorg
 • arealplan og landbruk
 • utvikling

Avdelingen består av

 • kommunalsjef drift
 • kontor for tildeling og koordinering

Avdelingen består av fem seksjoner

 • personalutvikling og HMS
 • organisasjonsutvikling og digitalisering
 • politisk sekreteriat
 • dokument- og arkivtjenesten
 • førstelinjetjenesten
Vigdis Nordgård
Kvam skole
rektor
Vigdis Nordgård
Torill Hjertvik Lange
Sellanrå skole
rektor
Torill Hjertvik Lange
Margaret Sivertsen Mørk
Langmyra skole
rektor
Margaret Sivertsen Mørk
Marit Gunnarson
Nordbyen skole
rektor
Marit Gunnarson
Cecilie Sandanger
Kviltorp skole
rektor
Cecilie Sandanger
Elin Malmedal
Kleive oppvekstsenter
rektor
Elin Malmedal
Rut Synnøve Vasdal
Bolsøya skole
rektor
Rut Synnøve Vasdal
Rannveig Jenset
Vågsetra barne- og ungdomsskole
rektor
Rannveig Jenset
Sekken oppvekstsenter
rektor
Kristen Bjøring
Sissel Nerland
Bekkevoll ungdomsskole
rektor
Sissel Nerland
Frank Ove Sæther
Bergmo ungdomsskole
rektor
Frank Ove Sæther
Inger Lise Eidhammer
Skjevik barne- og ungdomsskole
rektor
Inger Lise Eidhammer
Borghild Drejer
Molde voksenopplæringssenter
rektor
Borghild Drejer

Skole

Erling Thoresen-Vestre
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager
styrer
Erling Thoresen-Vestre
Bjarnhild Ulriksborg
Hatlelia barnehage
styrer
Bjarnhild Ulriksborg
Gunvor Sæter
Kvam og St. Sunniva barnehager
styrer
Gunvor Sæter
Maiken Eidseter-Schevik
Hjelset barnehage
styrer
Maiken Eidseter-Schevik
Inger Marie Dyrseth
Barnas Hus
styrer
Inger Marie Dyrseth
Ellen Lyngvær Hjelset
Lillekollen barnehage
styrer
Ellen Lyngvær Hjelset
Agnes Mjåseth
Langmyra og Banehaugen barnehager
styrer
Agnes Mjåseth

Barnehage

Wenche Strand
Barneverntjenesten
enhetsleder
Wenche Strand
Nadine Deidok
Sosialtjenesten NAV Molde
enhetsleder
Nadine Deidok
Morten Myking
Flyktningtjenesten
enhetsleder
Morten Myking
Ann Sissel Misund Nedberg
Ressurstjenesten
enhetsleder
Ann Sissel Misund Nedberg

Familie- og sosialtjenester

Tanja Thalèn
Helsetjenesten
konstituert helsesjef
Tanja Thalèn
Corinna Stene
Glomstua omsorgssenter
distriktsleder
Corinna Stene
Hilde Oppigård
Kirkebakken omsorgssenter
konstituert driftsleder
Hilde Oppigård
Kristin Eidem
Råkhaugen omsorgssenter
distriktsleder
Kristin Eidem
Hilde Oppigård
Bergmo omsorgssenter
distriktsleder
Hilde Oppigård
Tanja Thalen
Kleive og Skåla omsorgssenter
distriktsleder
Tanja Thalen
Bente Hegdal
Tiltak funksjonshemmede
enhetsleder
Bente Hegdal

Helse og omsorg

Alf Magne Smørholm
Brann- og redningstjenesten
brannsjef
Alf Magne Smørholm
Aleksander Aasen Knudsen
Byggesak og geodata
enhetsleder
Aleksander Aasen Knudsen
Stine Breivik
Molde bydrift
enhetsleder
Stine Breivik

Teknisk

Janny Meese
Kulturtjenesten
kultursjef
Janny Meese
Ingvild Aas
Kulturskolen
rektor
Ingvild Aas

Kultur