Tøndergård skole og ressurssenter

-5,8 %
Resultat
0,4 %
Andel av sektorens ressursbruk
7,3 %
Sykefravær
79,8
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 3 776
Budsjett 3 570
Avvik -206

Enheten hadde et merforbruk på 0,2 mill. kroner i 2020.

Regnskapet viser Molde kommunes kostnad for 8 faste abonnementsplasser på skolen.

Molde kommune ble formelt sett vertskommune for det interkommunale samarbeidet i løpet av 2020. Formaliseringen tok litt mer tid enn forventet og covid-19 forsinket prosessen med å få vedtak i alle kommunene.