Kommunestyret

Kommunestyret 59 representanter

Høyre

Høyre

Torgeir Dahl
Britt Janne Tennøy
Geir Blakstad
Trygve Grydeland
Rolf Jonas Hurlen
Inger Lise Trønningsdal
Celine Aastebøl Nerland
Anne-Karin Sjøli
Arild Inge Svensli
Adrian Sørlie
Jan Ståle Alme
Joachim Sverdrup Molton
Stig-Bjarne Silseth
Odd Arne Langset
Rune Midthaug

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet

Frank Ove Sæther
Sidsel Pauline Rykhus
Anders Torvik
Ann-Heidi Paulsen Orvik
Mellvin Arvid Steinsvoll
Helene Barsten Wahlstrøm
Stein Ivar Bjerkeli
Vivian Høsteng

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet

Sindre Pedersen
Gunnhild Synneve Meringdal
Simon Sandnes
Lars Myrset
David Heggem
Audun Boksasp
Anders Vollan

Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti

Inger Cecilie Frisvoll
Svein Atle Roset
Arnstein Misund

Senterpartiet

Senterpartiet

Rolf Arne Hamre
Odd Helge Gangstad
Randi Gunnerød
Einar Gagnat
Magne Gunnar Bugge
Joakim Lange
Nina Iren Ugelvik
Magne Reiten
Stig Arild Arvesen
Cecilie Skjengen

Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti

Kim Thoresen-Vestre
Bjørn Jacobsen
Bjørn Ølander
Victor Eide Starheim
Anne-Merete Stavik Varhaugvik
Branka Gutic
Britt Mari Ovesen
Thilde Fosseide Thomasgård

Venstre

Venstre

Frank Petter Stenløs
Kjell Johan Vatne

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne

Knut Iversen Foseide
Rannveig Hana
Jens Peter Ringstad
Hans Peter Møller
Mette Lassen Buchholz

Rødt

Rødt

Ivar Aasgaard Røsand
Kontrollutvalget 5 representanter Formannskapet 13 representanter Hovedutvalg oppvekst, kultur og velferd 11 representanter Hovedutvalg for helse og omsorg 11 representanter Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø 11 representanter
Molde eldreråd 9 representanter Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 9 representanter Ungdomsrådet 8 representanter Kommunedelsutvalget i Nesset 7 representanter

Kontrollutvalget

Vigdis Fjøseide (Ap) (leder)
Magne Reiten (Sp) (nestleder)
Anders Talleraas (H)
Gudbjørg Frisvoll (KrF)
Tore Berg (SV)

Formannskapet

Torgeir Dahl (H) (ordfører)
Rolf Jonas Hurlen (H)
Britt Janne Tennøy (H)
Inger Lise Trønningsdal (H)
Odd Helge Gangstad (Sp) (varaordfører)
Randi Gunnerød (Sp)
Svein Atle Roset (KrF)
Frank Ove Sæther (Ap)
Sidsel Pauline Rykhus (Ap)
Kim Thoresen-Vestre (SV)
Anne-Merete Stavik Varhaugvik (SV)
Sindre Pedersen (FrP)
Knut Ivar Foseide (MDG)

Hovedutvalg oppvekst, kultur og velferd

Britt Janne Tennøy (H) (leder)
Magne Gunnar Bugge (Sp) (nestleder)
Adrian Sørlie (H)
Jan Ståle Alme (H)
Cecilie Skjengen (H)
Frank Petter Stenløs (V)
Mette Lassen Buchholz (MDG)
Bjørn Ølander (SV)
Helene Barsten Wahlstrøm (Ap)
Mellvin Arvid Steinsvoll (Ap)
Gunnhild Synneve Meringdal (FrP)

Hovedutvalg for helse og omsorg

Inger Cecilie Frisvoll (KrF) (leder)
Einar Gagnat (Sp) (nestleder)
Inger Lise Trønningsdal (H)
Anne-Kari Sjøli (H)
Rolf Helge Røsberg (H)
Karoline Øverås (Sp)
Per Inge Netland (MDG)
Anne-Merete Stavik Varghaugvik (SV)
Anders Torvik(Ap)
Vivian Høsteng (Ap)
Audun Boksasp (FrP)

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø

Trygve Grydeland (H) (leder)
Rolf Arne Hamre (Sp) (nestleder)
Celine Aastebøl Nerland (H)
Geir Blakstad (H)
Nina Iren Ugelvik (Sp)
Kjell Johan Vatne (V)
Ingvild Espelid Wold (MDG)
Bjørn Jacobsen (SV)
Stein Ivar Bjerkeli (Ap)
Ann-Heidi Paulsen Orvik (Ap)
David Heggem (FrP)