Note 6 Utlån

(Beløp i 1 000 kroner)
Låntaker Utlån (beløp) Finansiert med egne midler Finansiert med lån Vesentlig tap
Romsdalsmuseet 18 750 18 750 - -
Sosiale lån 993 993 - -
Raknesgjerdet kloakklag 12 12 - -
Heggdalsvik kloakklag 9 9 - -
Rakvåg kloakklag 4 4 - -
Sør-Heggdal kloakklag 12 12 - -
Nerland kloakklag 9 9 - -
Torsvik kloakklag 60 60 - -
Sør-Heggdal vassverk AL 113 113 - -
Søre Midøy vassverk 140 140 - -
Nord-Heggdal vassverk 41 41 - -
Midsund IL - forskuttering tippemidler 2 484 - 2 484 -
Lån til huskrull 140 140 - -
Formidlingslån adm. av Lindorff (Mardøla) 10 870 10 870 - -
Formidlingslån adm. av Lindorff 241 537 - 241 537 -
Låneavtale Molde vann og avløp KF 670 502 - 670 502 -
Låneavtale Molde eiendom KF - formålsbygg 2 148 960 - 2 149 129 -
Låneavtale Molde eiendom KF - utleieboliger 396 025 - 395 856 -
Total utlån 3 490 660 31 153 3 459 507 -