Note 8 Pensjon, konsern

(Beløp i 1 000 kroner)
Molde kommune Molde eiendom KF Molde vann og avløp KF Sum konsern
Netto pensjonskostnader 142 255 4 500 3 355 150 110
Årest pensjonspremie 221 129 3 062 4 348 228 539
Årets premieavvik 78 874 -1 438 994 78 430
- - - -
Pensjonsmidler 01.01.2020 3 352 168 46 983 70 253 3 469 405
Pensjonsmidler 31.12.2020 3 148 569 51 474 79 590 3 279 633
Endring 2020: -203 600 4 491 9 337 -189 772
- - - -
Pensjonsforpliktelse 01.01.2020 3 624 920 51 344 74 805 3 751 070
Pensjonsforpliktelse 31.12.2020 3 274 137 61 707 77 531 3 413 375
Endring 2020: -350 783 10 363 2 726 -337 694
Netto pensjonsforpliktelse 31.12.2020 125 569 10 233 -2 059 133 742

Molde havnevesen KF har verken lønnsutgifter eller pensjonsutgifter i sitt regnskap.