Politisk organisering

Kommunestyret 59 representanter

Høyre

Høyre

Torgeir Dahl
Geir Blakstad
Trygve Grydeland
Rolf Jonas Hurlen
Inger Lise Trønningsdal
Anne-Karin Sjøli
Arild Inge Svensli
Adrian Sørlie
Joachim Sverdrup Molton
Stig-Bjarne Silseth
Odd Arne Langset
Rune Midthaug
Torunn Beate Dyrkorn
Kjell Harald Danielsen

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet

Sidsel Pauline Rykhus
Anders Torvik
Frank Ove Sæther
Ann-Heidi Paulsen Orvik
Mellvin Arvid Steinsvoll
Stein Ivar Bjerkeli
Hege Merethe Gagnat
Hege Karina Bøe

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet

Sindre Pedersen
Gunnhild Synneve Meringdal
Lars Myrset
David Heggem
Audun Boksasp
Anders Vollan
Ole Emil Øyen

Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti

Inger Cecilie Frisvoll
Svein Atle Roset
Arnstein Misund

Senterpartiet

Senterpartiet

Odd Helge Gangstad
Randi Gunnerød
Einar Gagnat
Rolf Arne Hamre
Magne Gunnar Bugge
Joakim Lange
Nina Iren Ugelvik
Magne Reiten
Stig Arild Arvesen
Karoline Øverås

Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti

Kim Thoresen
Bjørn Ølander
Bjørn Jacobsen
Victor Eide Starheim
Anne-Merete Stavik Varhaugvik
Thilde Fosseide Thomasgård
Rune Sjåholm
Sissel Mordal Hilde

Venstre

Venstre

Frank Petter Stenløs
Kjell Johan Vatne

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne

Knut Iversen Foseide
Rannveig Hana
Hans Peter Møller
Mette Lassen Buchholz
Ingvild Espelid Wold

Rødt

Rødt

Lars Hallvard Dahle

Uavhengige representanter

Uavhengige representanter

Jan Ståle Alme
Kontrollutvalget 5 representanter Formannskapet 13 representanter Hovedutvalg oppvekst, kultur og velferd 11 representanter Hovedutvalg for helse og omsorg 11 representanter Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø 11 representanter
Molde eldreråd 9 representanter Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 9 representanter Ungdomsrådet 8 representanter Kommunedelsutvalget i Nesset 7 representanter

Kontrollutvalget

Vigdis Fjøseide (Ap) (leder)
Magne Reiten (Sp) (nestleder)
Anders Talleraas (H)
Gudbjørg Frisvoll (KrF)
Tore Berg (SV)

Formannskapet

Torgeir Dahl (H) (ordfører)
Rolf Jonas Hurlen (H)
Inger Lise Trønningsdal (H)
Anne-Karin Sjøli (H)
Odd Helge Gangstad (Sp) (varaordfører)
Randi Gunnerød (Sp)
Svein Atle Roset (KrF)
Frank Ove Sæther (Ap)
Sidsel Pauline Rykhus (Ap)
Kim Thoresen (SV)
Anne-Merete Stavik Varhaugvik (SV)
Lars Myrset (FrP)
Knut Iversen Foseide (MDG)

Hovedutvalg oppvekst, kultur og velferd

Elisabeth Nerli (H) (leder)
Magne Gunnar Bugge (Sp) (nestleder)
Adrian Sørlie (H)
Jan Ståle Alme (UAV)
Einar Gagnat (SP)
Frank Petter Stenløs (V)
Mette Lassen Buchholz (MDG)
Bjørn Ølander (SV)
Hege Karina Bøe (Ap)
Mellvin Arvid Steinsvoll (Ap)
Gunnhild Synneve Meringdal (FrP)

Hovedutvalg for helse og omsorg

Inger Cecilie Frisvoll (KrF) (leder)
Einar Gagnat (Sp) (nestleder)
Inger Lise Trønningsdal (H)
Anne-Kari Sjøli (H)
Rolf Helge Røsberg (H)
Karoline Øverås (Sp)
Per Inge Netland (MDG)
Anne-Merete Stavik Varghaugvik (SV)
Anders Torvik(Ap)
Einar Hernborg (Ap)
Audun Boksasp (FrP)

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø

Trygve Grydeland (H) (leder)
Rolf Arne Hamre (Sp) (nestleder)
Kristine Gautvik (H)
Geir Blakstad (H)
Nina Iren Ugelvik (Sp)
Kjell Johan Vatne (V)
Ingvild Espelid Wold (MDG)
Bjørn Jacobsen (SV)
Stein Ivar Bjerkeli (Ap)
Ann-Heidi Paulsen Orvik (Ap)
David Heggem (FrP)