Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen for Molde kommune redegjør for hvordan personvernet ivaretas i forbindelse med data som samles inn av kommunen gjennom dette webområdet. Vi ønsker at du skal følge deg trygg på at gjeldende lover og regler følges ved bruk av våre elektroniske løsninger. Sikker behandling av informasjonen vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring av de innsamlede data om deg. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene, jf personopplysningsloven § 2 nr 7.

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektronisk skjema. I stedet henviser vi deg til å fylle ut et utskrevet eksemplar av skjemaet. Den utskriftsvennlige versjonen kan man finne ved å klikke på utskriftsikonet øverst til høyre på første siden.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan Molde kommune behandler eventuelle personopplysninger du oppgir til kommunen, kan du henvendelse deg til den kommunale enhet som opplysningene skal avgis til, og som skal behandle saken.  

Behandlingsansvarlig og databehandler Molde kommune er eier av informasjonen som samles inn, og er behandlingsansvarlig jf personopplysningsloven § 2 nr 4-5. Det er den enkelte kommunalsjef som er behandlingsansvarlig, men det daglige ansvaret ligger til den enkelte kommunale enhets administrative ledelse.

Kommuneforlaget Skjema er databehandler av personopplysninger innsamlet gjennom våre elektroniske skjermdialoger. Eierforholdet reguleres av en egen databehandleravtale som sikrer konfidensialitet og integritet gjennom sikkerhetsløsninger og rutiner for sletting av informasjon ved overføring til Molde kommune.

Formål med innsamling av personopplysninger De innsamlede opplysningene gjør Molde kommune i stand til å utføre sin saksbehandling knyttet til din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg registreres og behandles på samme måte som om du hadde sendt inn din henvendelse på papir.

Opplysningene vil bare bli brukt til saksbehandling for det formål henvendelsen gjelder.

Sensitive personopplysninger Du må ikke legge inn sensitive personopplysninger i skjermdialogene. Sensitive personopplysninger kan for eksempel være opplysninger knyttet til etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, opplysning om straffbare forhold, helseopplysninger og/eller medlemskap i foreninger (jf personopplysningsloven § 2 nr 8). Du må heller ikke legge ved vedlegg som inneholder slik informasjon. Om du må avgi slik informasjon i forbindelse med henvendelsen, må denne ettersendes per post. Informasjon om dette gis i skjermdialogene.

Innsamling, behandling, lagring og videreformidling av personopplysninger Personopplysninger i forbindelse med en spesifikk sak er bare tilgjengelig for:

  • saksbehandlere i kommunen som er involvert i saken
  • ansatte i kommunen som er involvert i saken (uten direkte adgang til behandlingssystemene)
  • teknisk støttemannskap i kommunen, dersom tekniske vanskeligheter dukker opp i behandlingssystemene

Dersom kommunen har behov for å henvise saken til et annet forvaltningsorgan, vil den personen det gjelder bli informert, og tillatelse vil bli etterspurt for eventuell overføring av opplysningene.

Informasjonssystemer og teknologianvendelse  Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin, kommunens og databehandlers tjener(e) transporteres over en sikret linje (HTTPS/SSL).

Våre informasjonssystemer er tilrettelagt for å håndtere personopplysninger jf personopplysningsloven § 8 (ikke-sensitive personopplysninger).

Rett til innsyn i, og endring/ sletting av personopplysninger Hvis du ønsker innsyn i de opplysningene som kommunen har lagret om deg, kan du henvendelse deg til den kommunale enhet som behandler den saken som opplysningene er avgitt i forbindelse med. Du kan be om at opplysninger endres, rettes eller slettes.

Den nye ekomloven Lov om elektronisk kommunikasjon trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte «cookie paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b

På molde.kommune.no brukes det informasjonskapsler (cookies) for å gi deg bedre service på nettstedet og til statistikkformål.

Molde kommune bruker Google Analytics som webstatistikkverktøy. Google Analytics gjør det bla mulig å måle trafikken til nettstedet, gir oversikt over hvilke sider på www.molde.kommune.no som blir besøkt og hvordan besøkende navigerer seg på sidene. Denne informasjonen samler vi inn kun for statistiske formål for å vedlikeholde og videreutvikle www.molde.kommune.no.  

Her finner du en oversikt over informasjonskapsler (cookies) fra Google Analytic