Basisorganisasjon

Kommunedirektør

Marianne Stokkereit Aasen

Assisterende kommunedirektør

Hege-Beate Skjølberg

Rådmannen er den øverste lederen for den kommunale administrasjonen. Rådmannen er bindelettet mellom administrasjonen og de politiske organer, og har rollen som den sentrale premissleverandør til politikerne samt har ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt.

Rådmannsfunksjonen utøves i Molde kommunes organisasjon gjennom rådmannsteamet, som i tillegg til rådmannen består av kommunalsjef drift og kommunalsjef plan og utvikling.

Rådmannstemaet

rådmann Arne Sverre Dahl
kommunalsjef drift Ann-Mari Abelvik (konstituert)
kommunalsjef plan og utvikling Eirik Heggemsnes

Strategisk ledergruppe

rådmann Arne Sverre Dahl
kommunalsjef drift Ann-Mari Abelvik (konstituert)
kommunalsjef plan og utvikling Eirik Heggemsnes
økonomisjef Kurt Magne Thrana
personal- og organisasjonssjef Mette Holand
kommunikasjonssjef Hilde Johansen

Rådmannen (avdelingen)

rådmannen
kommuneadvokaten
kommunikasjon


Økonomiavdelingen

Terje Tveeikrem Sæter

Analyse- og utviklingsavdelingen

Randi Myhre

Adminstrasjonsavdelingen

Hege-Beate Skjølberg

Personal- og organisasjonsavdelingen

Astrid Abelseth

Avdelingen består av

  • kommunalsjef drift
  • kontor for tildeling og koordinering

Avdelingen består av fem seksjoner

  • personalutvikling og HMS
  • organisasjonsutvikling og digitalisering
  • politisk sekreteriat
  • dokument- og arkivtjenesten
  • førstelinjetjenesten

Sektor for oppvekst, kultur og velferd

Ann-Mari Abelvik

Sektor for oppvekst, kultur og velferd

Barnas Hus
Inger Marie Dyrseth
Langmyra barnehage
Agnes Mjåseth
Eidsvåg-, Eresfjord og Vistdal barnehager
Tanja Holsæter Bersås
Gjerdet barnehage
Birgitta Hole
Hatlelia barnehage
Bjarnhild Ulriksborg
Hauglegda, Øvre Bergmo og Mårskrenten barnehager
Erling Vestre
Kvam og St. Sunniva barnehager
Gunvor Sæter
Lillekollen barnehage
Agnes Mjåset
Midsund barnehage
Anita Kristin Bugge
Hjelset barnehage
Maiken Eidseter-Schevik
Bolsøya skole
Rut Synnøve Vasdal
Bekkevoll ungdomsskole
Sissel Nerland
Bergmo ungdomsskole
Leif Ersnes
Eidsvåg barne- og ungdomsskole
Monica Kalseth Hånes
Indre Nesset barne- og ungdomsskole
Hilde Toven
Kvam skole
Vigdis Nordgård
Kviltorp skole
Cecilie Sandanger
Langmyra skole
Lars Olav Hustad
Midsund skule
Stian Løken
Nordbyen skole
Marit Gunnarson
Sellanrå skole
Torill Hjertvik Lange
Skjevik barne- og ungdomsskole
Inger Lise Eidhammer
Sekken oppvekstsenter
Kai Andre Mortensen
Kleive oppvekstsenter
Elin Malmedal
Vågsetra barne- og ungdomsskole
Rannveig Jenset
PPT
Gro Bjørnstadjordet Ericson
Molde voksenopplæringssenter
Borghild Drejer
Tøndergård skole og ressurssenter
Linda Pettersen
Kulturskolen
Ingvild Aas
Kulturtjenesten
Janny Meese
Moldebadet
Eva Kristin Ødegård
Barneverntjenesten
Wenche Strand
Flyktningtjenesten
Morten Myking
Sosialtjenesten NAV Molde
Nadine Deidok

Sektor for helse og omsorg

Tanja Thalén

Sektor for helse og omsorg

Kirkebakken omsorgssenter
Hilde Oppigård
Råkhaugen omsorgssenter
Oddbjørn Tomren
Glomstua omsorgsdistrikt
Corinna Stene
Bergmo omsorgsdistrikt
Hilde Oppigård
Kleive og Skåla omsorgsdistrikt
Solgunn Kvernberg Thue
Midsund omsorgsdistrikt
Hege Stormyr
Nesset omsorgsdistrikt
Kristine Gussiås
Helsetjenester
Tove Martinsen
Bo- og habiliteringstjenester
Mette Borge-Olsen Moe
Psykisk helse- og rustjenester
Ann Sissel Misund Nedberg

Sektor for teknisk, plan, næring og miljø

Lisbeth Smørholm

Sektor for teknisk, plan, næring og miljø

Samfunn og plan
Roar Moen
Byggesak og geodata
Roar Moen
Molde bydrift
Stine Breivik